Kegiatan Istigosah MI Al Khoiriyyah 01

Semarang, 28 April 2024. MI Al Khoiriyyah mengadakan doa bersama bersama wali murid di Aula gedung 1 dalam rangka menyukseskan ujian AMI di madrasah MI Al Khoiriyyah 01 semarang. Tujuan istigosah agar meminta atau memohon pertolongan kepada Allah atau seseorang yang hidup, mampu, dan hadir di hadapan kita, tujuan istighosah adalah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT dan untuk menambah iman, pengabdian serta kematangan cita-cita hidup.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top